Lauren Dunn
Lauren Dunn

Fruit & Veg & Parodies, Installation view

Lauren Dunn
Lauren Dunn

Fruit & Veg & Parodies, Installation view

_E6A9049.jpg
Lauren Dunn
Lauren Dunn

Fermented Netflix, Type C Print, custom Blackwood frame, 50 x 70cm, 2019

Lauren Dunn
Lauren Dunn

Grapes Off Grid, Type C Print, custom Blackwood frame, 50 x 70cm, 2019

Lauren Dunn
Lauren Dunn

Discover Yourself (Especially For You By Spotify), Type C print, custom Blackwood frame, 50 x 70cm, 2019

Lauren Dunn
Lauren Dunn

Microdermabrasion Peel Wax, Type C Print, custom Blackwood frame, 50 x 70cm, 2019

Lauren Dunn
Lauren Dunn

Veg Box, Type C Print, custom Blackwood frame, 2019

Lauren Dunn
Lauren Dunn

Fruit & Veg & Parodies, Installation view

Lauren Dunn
Lauren Dunn

Fruit & Veg & Parodies, Installation view

Lauren Dunn
Lauren Dunn
_E6A9049.jpg
Lauren Dunn
Lauren Dunn
Lauren Dunn
Lauren Dunn
Lauren Dunn
Lauren Dunn
Lauren Dunn
Lauren Dunn

Fruit & Veg & Parodies, Installation view

Lauren Dunn

Fruit & Veg & Parodies, Installation view

Lauren Dunn

Fermented Netflix, Type C Print, custom Blackwood frame, 50 x 70cm, 2019

Lauren Dunn

Grapes Off Grid, Type C Print, custom Blackwood frame, 50 x 70cm, 2019

Lauren Dunn

Discover Yourself (Especially For You By Spotify), Type C print, custom Blackwood frame, 50 x 70cm, 2019

Lauren Dunn

Microdermabrasion Peel Wax, Type C Print, custom Blackwood frame, 50 x 70cm, 2019

Lauren Dunn

Veg Box, Type C Print, custom Blackwood frame, 2019

Lauren Dunn

Fruit & Veg & Parodies, Installation view

Lauren Dunn

Fruit & Veg & Parodies, Installation view

show thumbnails